Πρόγραμμα Στάσης

866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΑΠΟ ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ)
ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:511
8
9
10
11
12
13
14
15 15:411
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.