Πρόγραμμα Στάσης

866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΑΠΟ ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ)
ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:501
8
9
10
11
12
13
14
15 15:401
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.