Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:31