Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:32