Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΟΙΝΙΞ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:35