Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:36