Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:40