Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:42