Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΝ - ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:23