Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
2η ΑΦΑΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:27