Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:17