Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΤ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:15