Πρόγραμμα Στάσης

868 ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΛΑΣΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:25
8
9
10
11
12
13
14
15 15:10
16
17
18
19
20
21
22
23 23:25