Πρόγραμμα Στάσης

868 ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:36
8
9
10
11
12
13
14
15 15:21
16
17
18
19
20
21
22
23 23:36