Πρόγραμμα Στάσης

871 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:47 06:52 06:52
7 07:07 07:37 07:57
8 08:27 08:27 08:52
9 09:07 09:57
10 10:42
11 11:42
12 12:47 12:22
13 13:02
14 14:02 14:42 14:52 14:42
15 15:37
16 16:32 16:57 16:57
17 17:37
18 18:52
19 19:47 19:27 19:57
20
21
22 22:57 22:47