Πρόγραμμα Στάσης

871 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:45 06:50 06:50
7 07:05 07:35 07:55
8 08:25 08:25 08:50
9 09:05 09:55
10 10:40
11 11:40
12 12:45 12:20
13 13:00
14 14:00 14:40 14:50 14:40
15 15:35
16 16:30 16:55 16:55
17 17:35
18 18:50
19 19:45 19:25 19:55
20
21
22 22:55 22:45