Πρόγραμμα Στάσης

871 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:10 07:30 07:15 07:15
8 08:00 08:20 08:50 08:50
9 09:30 09:15
10 10:20
11 11:05
12 12:05 12:45
13 13:25 13:10
14 14:25
15 15:05 15:15 15:05
16 16:00 16:55
17 17:20 17:20
18 18:00
19 19:15 19:50
20 20:10 20:20
21
22
23 23:20 23:10