Πρόγραμμα Στάσης

871 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:50 06:55 06:55
7 07:10 07:40
8 08:00 08:30 08:30 08:55
9 09:10
10 10:00 10:45
11 11:45
12 12:50 12:25
13 13:05
14 14:05 14:45 14:55 14:45
15 15:40
16 16:35
17 17:40 17:00 17:00
18 18:55
19 19:50 19:30
20 20:00
21
22 22:50
23 23:00