Πρόγραμμα Στάσης

871 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:52 06:57 06:57
7 07:12 07:42
8 08:02 08:32 08:32 08:57
9 09:12
10 10:02 10:47
11 11:47
12 12:52 12:27
13 13:07
14 14:07 14:47 14:57 14:47
15 15:42
16 16:37
17 17:42 17:02 17:02
18 18:57
19 19:52 19:32
20 20:02
21
22 22:52
23 23:02