Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:10 06:30 06:50 06:15 06:20
7 07:25 07:50 07:45
8 08:10 08:15
9 09:15
10 10:00
11 11:10 11:25
12 12:30 12:15
13 13:30 13:55
14 14:05 14:20
15 15:05
16 16:00 16:15 16:10
17 17:05
18 18:15 18:35
19 19:10 19:05
20
21
22 22:15 22:10