Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
2η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:16 06:36 06:56 06:21 06:26
7 07:31 07:56 07:51
8 08:16 08:21
9 09:21
10 10:06
11 11:16 11:31
12 12:36 12:21
13 13:36
14 14:11 14:26 14:01
15 15:11
16 16:06 16:21 16:16
17 17:11
18 18:21 18:41
19 19:16 19:11
20
21
22 22:21 22:16