Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΣΤΡΟΦΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:51 05:56
6 06:11 06:31 06:01
7 07:06 07:31 07:51 07:26 07:56
8 08:56
9 09:41
10 10:51
11 11:56 11:06
12 12:11
13 13:11 13:46 13:36
14 14:46 14:01
15 15:41 15:56 15:51
16 16:46
17 17:56
18 18:51 18:16 18:46
19
20
21 21:56 21:51