Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:45 05:50 05:55
6 06:05 06:25
7 07:00 07:25 07:45 07:20 07:50
8 08:50
9 09:35
10 10:45
11 11:50 11:00
12 12:05
13 13:05 13:40 13:55 13:30
14 14:40
15 15:35 15:50 15:45
16 16:40
17 17:50
18 18:45 18:10 18:40
19
20
21 21:50 21:45