Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:18 06:38 06:03 06:08
7 07:13 07:38 07:58 07:33
8 08:03
9 09:03 09:48
10 10:58
11 11:13
12 12:18 12:03
13 13:18 13:53 13:43
14 14:53 14:08
15 15:48 15:58
16 16:53 16:03
17
18 18:03 18:58 18:23 18:53
19
20
21 21:58
22 22:03