Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:02 06:22 06:42 06:07 06:12
7 07:17 07:42 07:37
8 08:02 08:07
9 09:07 09:52
10
11 11:02 11:17
12 12:22 12:07
13 13:22 13:57 13:47
14 14:57 14:12
15 15:52
16 16:57 16:07 16:02
17
18 18:07 18:27 18:57
19 19:02
20
21
22 22:07 22:02