Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:15 06:40 06:00 06:05
7 07:15 07:35 07:55 07:30
8 08:00
9 09:00 09:55 09:45
10 10:55
11 11:50 11:10
12 12:40 12:00
13 13:15 13:50 13:40
14 14:40 14:05
15 15:30 15:55
16 16:15 16:00
17 17:15
18 18:00 18:20 18:50
19 19:05
20 20:20
21 21:55
22 22:00