Πρόγραμμα Στάσης

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ]
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:35 05:55 05:40 05:45
6 06:20 06:55
7 07:15 07:35 07:10 07:40
8 08:40
9 09:35 09:25
10 10:35 10:50
11 11:30 11:40
12 12:20 12:55
13 13:30 13:45 13:20
14 14:20
15 15:10 15:55 15:40 15:35
16 16:55
17 17:40
18 18:45 18:00 18:30
19
20 20:00
21 21:40 21:35