Πρόγραμμα Στάσης

871Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:35
8
9
10
11
12
13
14
15 15:05
16 16:15
17
18
19
20 20:15
21 21:25