Πρόγραμμα Στάσης

871Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:25
8
9
10
11
12
13
14 14:55
15
16 16:05
17
18
19
20 20:05
21 21:15