Πρόγραμμα Στάσης

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ [ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ]
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:121
8 08:371 08:471 08:421
9 09:471
10 10:271 10:171
11 11:371 11:021 11:421
12 12:121 12:321
13
14
15
16
17 17:471 17:371 17:471
18 18:571
19 19:221
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.