Πρόγραμμα Στάσης

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ [ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ]
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:161
8 08:411 08:511 08:461
9 09:511
10 10:311 10:211
11 11:411 11:061 11:461
12 12:161 12:361
13
14
15
16
17 17:511 17:411 17:511
18
19 19:011 19:261
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.