Πρόγραμμα Στάσης

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ [ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ]
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:091
8 08:341 08:441 08:391
9 09:441
10 10:241 10:591 10:141
11 11:341 11:391
12 12:091 12:291
13
14
15
16
17 17:441 17:341 17:441
18 18:541
19 19:191
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.