Πρόγραμμα Στάσης

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ [ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ]
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7 07:101
8 08:351 08:451 08:401
9 09:451
10 10:251 10:151
11 11:351 11:001 11:401
12 12:101 12:301
13
14
15
16
17 17:451 17:351 17:451
18 18:551
19 19:201
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.