Πρόγραμμα Στάσης

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ [ΜΕΣΩ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ]
ΠΑΡΑΛΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:561
7
8 08:211 08:311 08:261
9 09:311
10 10:111 10:461 10:011
11 11:211 11:561 11:261
12 12:161
13
14
15
16
17 17:311 17:211 17:311
18 18:411
19 19:061
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.