Πρόγραμμα Στάσης

890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - ΕΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:46