Πρόγραμμα Στάσης

890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - ΕΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή