Πρόγραμμα Στάσης

890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΚΟΛΩΝΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:39