Πρόγραμμα Στάσης

890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή