Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ)
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα