Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:511
19 19:011 19:261 19:511 19:161 19:411
20 20:211 20:511 20:061 20:311
21 21:011 21:211 21:461 21:211 21:511 21:011 21:261 21:561
22 22:061 22:311 22:211 22:511 22:261 22:561
23 23:011 23:311 23:261 23:311
24 24H+00:061 24H+00:061 24H+00:061
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00