Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:321 18:571 18:221 18:471
19 19:221 19:521 19:121 19:371
20 20:321 20:521 20:221 20:521 20:021 20:321 20:571
21 21:171 21:371 21:221 21:521 21:271 21:571
22 22:021 22:321 22:221 22:571 22:271
23 23:021 23:371 23:371 23:021 23:371
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00