Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΜΕΡΣΙΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:331 18:581 18:231 18:481
19 19:231 19:531 19:131 19:381
20 20:331 20:531 20:231 20:531 20:031 20:331 20:581
21 21:181 21:381 21:231 21:531 21:281 21:581
22 22:031 22:331 22:231 22:581 22:281
23 23:031 23:381 23:381 23:031 23:381
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00