Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
Π. ΡΑΛΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:241 18:491 18:141 18:391
19 19:141 19:441 19:041 19:291 19:541
20 20:191 20:341 20:491 20:141 20:441 20:241 20:491
21 21:091 21:241 21:391 21:591 21:141 21:441 21:191 21:491
22 22:241 22:541 22:141 22:491 22:191 22:541
23 23:291 23:291 23:291
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00