Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:171 18:421 18:071 18:321 18:571
19 19:071 19:371 19:221 19:471
20 20:171 20:371 20:071 20:371 20:171 20:421
21 21:021 21:221 21:471 21:071 21:371 21:121 21:421
22 22:171 22:471 22:071 22:421 22:121 22:471
23 23:221 23:221 23:221
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00