Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:281 18:531 18:181 18:431
19 19:181 19:481 19:081 19:331 19:581
20 20:281 20:481 20:181 20:481 20:281 20:531
21 21:131 21:331 21:581 21:181 21:481 21:231 21:531
22 22:281 22:581 22:181 22:531 22:231 22:581
23 23:331 23:331 23:331
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00