Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:291 18:541 18:191 18:441
19 19:191 19:491 19:091 19:341 19:591
20 20:291 20:491 20:191 20:491 20:291 20:541
21 21:141 21:341 21:591 21:191 21:491 21:241 21:541
22 22:291 22:591 22:191 22:541 22:241 22:591
23 23:341 23:341 23:341
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00