Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:191 18:441 18:091 18:341 18:591
19 19:091 19:391 19:241 19:491
20 20:191 20:391 20:091 20:391 20:191 20:441
21 21:041 21:241 21:491 21:091 21:391 21:141 21:441
22 22:191 22:491 22:091 22:441 22:141 22:491
23 23:241 23:241 23:241
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00