Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:261 18:511 18:161 18:411
19 19:161 19:461 19:061 19:311 19:561
20 20:261 20:461 20:161 20:461 20:261 20:511
21 21:111 21:311 21:561 21:161 21:461 21:211 21:511
22 22:261 22:561 22:161 22:511 22:211 22:561
23 23:311 23:311 23:311
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00