Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΛ . ΚΟΡΑΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:531 18:431
19 19:181 19:431 19:081 19:331 19:581
20 20:531 20:131 20:431 20:231 20:531
21 21:131 21:381 21:581 21:131 21:431 21:181 21:481
22 22:231 22:531 22:131 22:431 22:181 22:481
23 23:231 23:581 23:181 23:581 23:231 23:581
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00