Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:481 18:381
19 19:131 19:381 19:031 19:281 19:531
20 20:481 20:081 20:381 20:181 20:481
21 21:081 21:331 21:531 21:081 21:381 21:131 21:431
22 22:181 22:481 22:081 22:381 22:131 22:431
23 23:181 23:531 23:131 23:531 23:181 23:531
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00