Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΗΓΑΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:581 18:481
19 19:231 19:481 19:131 19:381
20 20:581 20:181 20:481 20:031 20:281 20:581
21 21:181 21:431 21:181 21:481 21:231 21:531
22 22:031 22:281 22:581 22:181 22:481 22:231 22:531
23 23:281 23:231 23:281
24 24H+00:031 24H+00:031 24H+00:031
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00