Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:431 18:331 18:581
19 19:081 19:331 19:231 19:481
20 20:431 20:031 20:331 20:131 20:431
21 21:031 21:281 21:481 21:031 21:331 21:081 21:381
22 22:131 22:431 22:031 22:331 22:081 22:381
23 23:131 23:481 23:081 23:481 23:131 23:481
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00